Təcili Çıxış İşarəsi İşıq və Təhlükəsizlik Göstəricisi, çıxış işarələrinə görə binalarda baş verən qəzalar zamanı şikayət edən məkandan necə qaçmağı istiqamətləndirəcəkdir. İki rejimimiz var, saxlanılır və saxlanılmır.