Təcili enerji təchizatı, elektrik enerjisi çatışmazlığı olduqda, işıqlandırmaları, panel işıqları, T8 / T5 boru işıqları və digər işıqlar üçün qəbul edilə bilən işıqlandırma aramlarıdır.