Също така два режима, поддържани и не поддържани. Поддържан означава, че най-добрите светлини на екологични светлини ще продължат да запалят каквато и да е електрическа енергия, или отрязана, аварийните светлини могат да осигурят достатъчно светлина по време на извънредни ситуации. Незадържа се, че спешната авария ще светне само, когато захранването се изключва. Можете да изберете според мястото, където искате да използвате аварийните светлини.

Аварийните светлини, произведени от Zhenhui, са от осигуряване на качеството, надежден и най-добрият избор.