Таван на аварийна светлина . \ t Сглобени на стената Furface или на повърхността на тавана, за да осигурят ръководството за безопасност, когато се случи извънредна ситуация.