LED аварийният лук е сглобен на повърхността на тавана или в тавана, за да се осигури достатъчно светлина  да покаже на хората къде да отидат, когато се случи извънредна ситуация.