Sastavljene na stropnoj površini ili udubljeni u strop, kako bi osigurali dovoljno svjetla  pokazati ljudima gdje ići kada se dogodi hitna situacija.