אנו מתמקדים בציצוני חירום הירשם אורות,תקרת חירום אור, אורות חירום עם IP 30 ו פיצוץ כיתה, גם אורות התקרה עם פונקציה חיישן מכ"ם, למטה אורות עם פונקציית חירום.