התאספו על פני התקרה או שקועה לתוך התקרה, כדי לספק את האור מספיק  כדי להציג אנשים לאן ללכת כאשר מצב חירום לקרות.