ចង្កៀង​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​កន្លែង​ភ្លោះ​ជា​ធម្មតា​ប្រើ​នៅ​កន្លែង​ងងឹត​ទោះ​ពេល​ថ្ងៃ​ឬ​យប់។ នៅពេលដែលមានស្ថានភាពអាសន្នកើតឡើង ផលិតផលនេះអាចផ្តល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញមនុស្សពីកន្លែងដែលត្រូវរត់គេច។ នេះគឺជាពន្លឺសុវត្ថិភាព មិនមែនត្រឹមតែផលិតផលនោះទេ។របស់យើង។ ផលិតផលគោរពតាមស្តង់ដារ gb17945-2010, GB3836 និង gb12476 យ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រជាកំហិត 3C សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចេញផ្សាយការបញ្ជាទិញ និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដ៏ល្អជាមួយយើង។

Chat
Now

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក