ການສະຫນອງພະລັງງານສຸກເສີນແມ່ນການສໍາຮອງກ່ຽວກັບເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມີແສງໃນເວລາທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃຫ້ downlights, ໄຟກະດານ, ໄຟກະດານແລະໄຟອື່ນໆ.