Түргэн тусламжийн горим, TOID STOPLEAL STINES FIRD STINESS дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг.