උමග සහ ගැලරි ආලෝකය ප්රධාන හෝ අතිරේක විය හැක ආලෝකය ඕනෑම කාමරයක මූලාශ්රය.අධි කාර්යක්ෂම නියත ධාරා ධාවකය, ආලෝක ප්‍රභවය උපරිම ලෙස භාවිතා කිරීම සහතික කරන්න.

අපගේ නිෂ්පාදන වගකීම සාමාන්‍යයෙන් වසර 2 කි.අධි තාක්‍ෂණික සහ සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යවසායයක් ලෙස, ගිනි ආලෝකකරණ කර්මාන්ත දාමයේ අති නවීන තාක්‍ෂණයන් සහ ආධාරක සේවාවන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය සඳහා අපි කැපවී සිටිමු, අප සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

Chat
Now

ඔබේ විමසුම යවන්න