හදිසි තාප්පය or සෛල ලාම්පු වේ හදිසි තත්වයක් ඇති වූ විට ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශය සැපයීම සඳහා බිත්ති මතුපිට හෝ සිවිලිමේ මතුපිට එකලස් කර ඇත.නඩත්තු කරන ලද සහ නඩත්තු නොවන.our ආකාර දෙකක් ද ඇත නිෂ්පාදන gb17945-2010, GB3836 සහ gb12476 ප්‍රමිතීන්ට දැඩි ලෙස අනුකූල වන අතර 3C අනිවාර්ය සහතිකයක් ලබාගෙන, ඇණවුම නිකුත් කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු සහ අප සමඟ හොඳ ව්‍යාපාරික සහයෝගීතාවයක් ඇත.Chat
Now

ඔබේ විමසුම යවන්න