හදිසි බල සැපයුම යනු විදුලිය විසන්ධි වූ විට, විදුලි පහන්, පැනල් ලයිට්, T8/T5 ටියුබ් ලයිට් සහ අනෙකුත් විදුලි පහන් සඳහා භාවිතා කළ හැකි ආලෝක උපාංගවල උපස්ථයකි.හදිසි බලශක්ති ප්රභවය සාමාන්යයෙන් ප්රධාන බලශක්ති ප්රභවයෙන් ස්වාධීන වේ. එය ප්‍රමාණවත් තරම් විශාල විය යුතු අතර පද්ධතිය, ආලෝකකරණය, ගලවාගැනීම් සහ ගැලවීමේ මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීමට හැකි විය යුතුය.


Zhenhui Professional පරම ආරක්ෂිත ඇසුරුම, නිෂ්පාදන පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා කර්මාන්තශාලාවේ අපගේම පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත


Chat
Now

ඔබේ විමසුම යවන්න