Nödutgångsskyltslampan och säkerhetsindikatorn kommer att styra människor hur man undviker det dagliga utrymmet när olyckor hände i byggnaderna enligt utgångsskyltarna. Vi har två lägen, underhållna och icke-underhållna.