Även två lägen, underhållna och icke-underhållna. Underhåll innebär att de bästa Emregency-lamporna fortsätter att tända vilken elkraft som helst, kan nödljusen ge ditt tillräckligt med ljus under nödsituationer. Icke-underhålls innebär att nödsituationen bara kommer att tändas när strömavbrottet stängs av. Du kan välja enligt var du vill använda nödljusen.

Nödljusen som tillverkas av Zhenhui är av kvalitetssäkring, pålitlig och ditt bästa val.