Nödljustak är monteras på väggfurfasen eller takytan för att ge säkerhetsguiden när nödsituationen händer.