Monteras på takytan eller försänkta i taket, för att ge tillräckligt med ljus  Att visa människor vart man ska gå när nödsituationen händer.