சுரங்கப்பாதை மற்றும் கேலரி விளக்கு முக்கிய அல்லது கூடுதல் அமைக்க முடியும் ஒளி எந்த அறையிலும் ஆதாரம்.உயர் செயல்திறன் நிலையான மின்னோட்ட இயக்கி, ஒளிமூலம் அதிகபட்சமாக பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்க.

எங்கள் தயாரிப்பு உத்தரவாதம் பொதுவாக 2 ஆண்டுகள்.உயர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனமாக, தீ விளக்கு தொழில் சங்கிலியின் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆதரவு சேவைகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம், எங்களுடன் ஒத்துழைக்க வரவேற்கிறோம்.

Chat
Now

உங்கள் விசாரணையை அனுப்பவும்